اجرای اساتید آموزشگاه موسیقی هنرمند

قطعه سوار ساخته استاد کامران یعقوبی

قطعه از غم عشقت دل شیدا دلم
با تمبک استاد کامران یعقوبی

دو نوازی تار استاد علیرضا اصغری و
تمبک استاد کامران یعقوبی

اجرای هنرجویان آموزشگاه موسیقی هنرمند


قطعه اجرای گروه ارف هنرجویان آموزشگاه هنرمند
 در چهارمین کنسرت هنرجویی در  فرهنگسرای نیاوران

 اجرای گروهی هنرجویان آموزشگاه هنرمند
 در چهارمین کنسرت هنرجویی در  فرهنگسرای نیاوران

اجرای گروهی ارف هنرجویان آموزشگاه هنرمند
 در چهارمین کنسرت هنرجویی در  فرهنگسرای نیاوران

 


 


 


برچسب ها : آموزشگاه موسیقی هنرمند ، آموزشگاه موسیقی غرب تهران ، آموزشگاه موسیقی خیابان ستارخان ، آموزشگاه موسیقی ستارخان ، آموزشگاه موسیقی حوالی ستارخان ، آموزشگاه موسیقی نزدیک ستارخان ، آموزشگاه موسیقی آریا شهر ، آموزشگاه موسیقی حوالی آریاشهر ، آموزشگاه موسیقی نزدیک آریاشهر ، آموزشگاه موسیقی حوالی صادقیه ، آموزشگاه موسیقی توحید ، آموزشگاه موسیقی میدان توحید ، آموزشگاه موسیقی حوالی میدان توحید ، آموزشگاه موسیقی منطقه 2