آموزش نوازندگی سازهای سنتی در آموزشگاه موسیقی هنرمند


آموزش سازهاي موسيقي سنتي ايراني و موسيقي ملي ايران
 


سازهاي سنتي و موسيقي ملي ايران
Iran's Traditional & National Music Instruments
 

آموزش سازهاي موسيقي سنتي ايراني و موسيقي ملي ايران

آموزش سازهاي موسيقي سنتي ايراني و موسيقي ملي ايران
 

 

 

 

 

آموزش سازهاي موسيقي سنتي ايراني و موسيقي ملي ايران

 • آموزش ساز تار ، تار باس يا بم تار ، تار آذربايجاني

 • آموزش ساز سه تار

 • آموزش ساز عود (بربط)

 • آموزش ساز سنتور ، سنتور باس ، سنتور 12 خرك

 • آموزش ساز كمانچه ، ساز كمانچه آلتو

 • آموزش ساز تمبك (ضرب يا تنبك)

 • آموزش ساز ني ، ني هفت بند ، قره ني

 • آموزش ساز تنبور

 • آموزش ساز دف

 • آموزش ساز دايره و آموزش ساز بندير

 • آموزش ساز نقاره (ناقاره) و آموزش ساز دهل

 • آموزش ساز سرنا

 • آموزش ساز رباب

 • آموزش ساز قيچك و قيچك باس (بم قيچك)

 • آموزش ساز ديوان و باقلاما

 • آموزش ساز پيانو ايراني

 • آموزش ويولن ايراني

 

 • آموزش آواز ايراني

 • آموزش تصنيف خواني

 • آموزش تئوري موسيقي ايراني

 • آموزش آشنايي با دستگاه هاي موسيقي ايراني و رديف خواني
   

 

 


 


sdcvsd


 

ستارخان ، نبش نيايش ، پلاك 321 ، طبقه 3 ، واحد 6

50 28 51 66

info@honarmandmusic.comCopyright © 2016 - 2019 . All Rights Reserved to Honarmand Music Academy Design By Tehran Vila

 


برچسب ها : آموزش ساز تار ، تار باس يا بم تار ، تار آذربايجاني ، آموزش ساز سه تار ، آموزش ساز عود (بربط) ، آموزش ساز سنتور ، سنتور باس ، سنتور 12 خرك ، آموزش ساز كمانچه ، ساز كمانچه آلتو ، آموزش ساز تمبك (ضرب يا تنبك) ، آموزش ساز ني ، ني هفت بند ، قره ني ، آموزش ساز تنبور ، آموزش ساز دف ، آموزش ساز دايره و آموزش ساز بندير ، آموزش ساز نقاره (ناقاره) و آموزش ساز دهل ، آموزش ساز سرنا ، آموزش ساز رباب ، آموزش ساز قيچك و قيچك باس (بم قيچك) ، آموزش ساز ديوان و باقلاما ، آموزش ساز پيانو ايراني ، آموزش ويولن ايراني