اسامي اساتيد آموزشگاه موسيقي هنرمند


سازهاي سنتي و موسيقي ملي ايران
Iran's Traditional & National Music Instruments
 

استاد حمید رضا حسن پور ، آموزشگاه موسیقی هنرمند
 حمید رضا حسن پور
مدرس سه تار

بهنام ارجمندی
بهنام ارجمندی
مدرس سه تار و عود

 

  


 


سازهاي موسيقي كلاسيك و پاپ
POP & Classical Music Instruments
 

 فرشید متشرعی
فرشید متشرعی
مدرس گیتار

 

استاد ابوذر کهن زاده ، آموزشگاه موسیقی هنرمند
سولماز اسرافیلی
مدرس پيانو کودکان


آواز پاپ و ايراني و دروس تئوري موسيقي
POP & Persian Song , Music theory
 

 

 

استاد محمد جعفری ، آموزشگاه موسیقی هنرمند

 محمد جعفری
مدرس آواز پاپ

 

 

 

 

 

sdcvsd


 


برچسب ها : آموزشگاه موسيقي هنرمند ، اسامي اساتيد موسيقي ، اسامي اساتيد سازهاي ايراني ، اسامي اساتيد موسيقي سنتي ، اساتيد موسيقي كلاسيك ، اساتيد موسيقي پاپ ، اساتيد آواز ايراني ، اساتيد آواز سنتي ، اساتيد آواز پاپ ، اساتيد آواز كلاسيك ، اساتيد سلفژ ، مدرس سنتور ، استاد سنتور ، استاد تار ، مدرس تار ، استاد سه تار ، مدرس سه تار ، استاد تنبور ، مدرس عود ، استاد عود ، مدرس عود ، استاد كمانچه ، مدرس كمانچه ، استاد تمبك ، استاد تنبك ، استاد ضرب ، استاد دف ، مدرس دف ، استاد پيانو ، مدرس پيانو ، استاد ويولن ، استاد ويولون ، استاد ويالن ، استاد ويالون ، استاد گيتار ، استاد گيتار الكتريك ، استاد گيتار بيس ، استاد گيتار برقي ، استاد گيتار كلاسيك ، استاد گيتار فلامنكو ، استاد گيتار پاپ ، استاد ويولن ايراني ، استاد ويولنسل ، استاد چلو ، استاد ساكسيفون ، استاد هارپ ، استاد ارگ ، استاد سازدهني ، استاد ملوديكا ، استاد آواز ايراني ، استاد آواز سنتي ، استاد رديف آوازي ، استاد رديف نوازي ، استاد مركب خواني ، استاد سلفژ ، استاد آواز پاپ ، استاد آواز كلاسيك ، استاد آواز اپرا ، استاد آواز كر ، استاد باس ، استاد باريتون ، استاد تنور ، استاد آلتو ، استاد سوپرانو ، استاد ويولا ، استاد ماندولين